Tut og blæs banner

Hasle Tut og Blæs består av nåværende og tidligere korpsforeldre som liker å spille og ha det gøy sammen. Vi øver i Hasle kirke hver mandag fra kl 18:00 til 21:00, og vel så viktig som spillingen, er kaffepausen og det sosiale.

Vi har seminar et par ganger i året. Ved juletider spiller vi på skolekorpsets nissefest og på juletrefester for barnehagen og kirken i nabolaget. Hver desember spiller nisseorkesteret på Hasle Torg når det er søndagsåpent før jul. Vi spiller også på barnehagens og kirkens sommerfester.

Om høsten spiller vi på Lysvandringen langs Alnaelva. Ellers er vi åpne for små spilleoppdrag i nærmiljøet.

Enten du er en tidligere korpsmusikant, eller bare glad i musikk; om du er nysgjerrig, er det bare å stikke innom. Alle er velkommen!